Kinderopvang

Vanaf schooljaar 2015-2016 is De Veldkei een “Alles in 1 school”. Dat betekent dat we alles onder één dak hebben. In ons gebouw kunnen kinderen van 0 t/m 12 jaar terecht voor kinderopvang, peuterspeelzaal en basisschool.
Voor het overblijven, de kinderopvang en de voor- en naschoolse opvang werken we samen met de Algemene Stichting Kinderopvang Assen (ASKA).

Kinderdagverblijf_

Buitenschoolse opvang