Groep 2A

Juf Bea en juf Herma zijn dit jaar de leerkrachten van groep 2A.

juf Bea

juf Bea

juf Herma

juf Herma

Wat doet de groep?

Onze groep bestaat uit 10 meisjes en 9 jongens.
Op maandag is juf Herma er en de rest van de week juf Bea.

Iedere dag leren we spelenderwijs erg veel op allerlei gebieden; taal, rekenen, bewegen en sociale vaardigheden.
Dit alles gebeurt tijdens kringactiviteiten, werklessen, buitenspelen of in het speellokaal.

We werken met het leerlingvolgsysteem DORR, zodat we de kinderen goed in hun ontwikkeling kunnen volgen en ieder kind op zijn/haar eigen niveau en persoonlijkheid begeleid kan worden.
Ieder kind heeft immers een eigen “ik”.

Met het planbord leert het kind werkjes/opdrachtjes in een week te plannen en zodoende stimuleren we de zelfstandigheid.

Wat we erg belangrijk vinden is dat een kind zich prettig en veilig voelt op school, want dan leert het kind het meest en bouwt het zelfvertrouwen op.

Ook respectvol met elkaar omgaan en zichzelf veilig voelen staat hoog in vaandel op De Veldkei. Hierom doen we ook in groep 2 aan PBS en Rots en Water.

Op woensdag is het Boekenbeer, de kinderen gaan onder begeleiding van ouders/verzorgers naar de schoolbibliotheek en mogen daar een boek uitzoeken om thuis te lezen.

Eigenlijk is iedere dag een feestje in groep 2!

Yurls_goto

Wat is er te doen in groep 2?