Groep 3

Juf Anita en juf Veronique zijn dit jaar de leerkrachten van groep 3.

juf Anita

juf Veronique

Wat doet de groep?

Onze groep 3 telt dit schooljaar 21 leerlingen. Het is een enthousiaste, hulpvaardige en gezellige groep. In groep 3 leren de kinderen vooral lezen, schrijven en rekenen. Bij het lezen worden eerst de letters aangeleerd en tegelijkertijd geschreven. Al vrij snel kunnen de kinderen met de aangeleerde letters woorden en korte zinnetjes lezen. Uit onze bibliotheek kunnen de kinderen boeken lenen voor zowel thuis als in de klas om het lezen extra te stimuleren. Op onze Yurlspagina staan ook allerlei leuke leesoefeningen, waarmee de leerlingen thuis aan de slag kunnen. Bij het rekenen worden rekenbegrippen tot en met 20 behandeld. Het tellen, plaats van een getal, tellen met sprongen, splitsen en plus en min sommen zijn erg belangrijk. Naast deze belangrijke vakken is er aandacht voor muziek, creativiteit, gymnastiek, wereldoriƫntatie, verkeer en vrij spelen. Het ontwikkelen van je eigen talenten vinden we ook erg belangrijk. Dit doen we met onze jaarlijkse Veldkeishow en tijdens de BTO ( brede talent ontwikkeling) weken gedurende het schooljaar. Er worden dan veel verschillende activiteiten zoals bakken, judo, zingen en instrumenten bespelen aangeboden.

Yurls_goto

Wat is er te doen in groep 3?