Groep 4

 

Juf Bianca en juf Jannette zijn dit jaar de leerkrachten van groep 4.

juf Bianca

juf Jannette

Wat doet de groep?

Wij zijn groep 4 van De Veldkei, we zijn een gezellige groep die bestaat uit 21 kinderen. Er zijn 13 meisjes en 8 jongens.

We hebben twee juffen, op maandag en dinsdag staat juf Jannette voor de groep en op de andere dagen juf Bianca.

Groep 4 is een leuk leerjaar, waar veel nieuwe dingen worden geleerd.

Behalve spelling, taal en rekenen, doen wij ook begrijpend lezen (nieuwsbegrip) en technisch lezen (lekker lezen).
Ook is er tijd voor wereldoriëntatie, muziek, drama, knutselen, tekenen en sociale vaardigheden.

Drie keer in de week gaan we naar het computerlokaal, waar er wordt gewerkt met de programma’s Bloon (spelling), Ambrasoft/ PlusPunt (rekenen) en Nieuwsbegrip (begrijpend lezen).

Elke woensdag van half 11 tot half 12 gymen wij in de sporthal. We dragen gymkleding en gymschoenen tijdens de gymles. Sieraden moeten af. De gymlessen worden dit schooljaar verzorgd door juf Anita.

Yurls_goto

Wat is er te doen in groep 4?