Groep 4

 

Juf Carla en juf Jannette zijn dit jaar de leerkrachten van groep 4.

juf Carla

juf Veronique

Wat doet de groep?

Wij zijn groep 4 van De Veldkei, we zijn een gezellige groep die bestaat uit 22 kinderen.Er zijn 10 meisjes en 12 jongens.

We hebben twee juffen, op maandag staat juf Herma voor de groep en op de andere dagen juf Carla.

In groep 4 is het hard werken.

Behalve natuurlijk speling, taal en rekenen, doen wij ook begrijpend lezen (nieuwsbegrip) en technisch lezen (lekker lezen).

Wij vinden het belangrijk om te leren werken op de computer en daarom gaan wij drie keer per week naar het computerlokaal, waar wij Bloon, Ambrasoft rekenen en Nieuwsbegrip doen.

Elke woensdag van half 10 tot half 11 gymen wij in de sporthal. (natuurlijk dragen alle kinderen gymschoenen)

Verder doen wij in de middag vaak iets creatiefs, dat kan zijn muziek,drama, lekker knutselen of we werken aan de zaakvakken, zoals Natuur en Verkeer.

Yurls_goto

Wat is er te doen in groep 4?