Groep 5

 

Juf Elsiena en juf Bianca zijn dit jaar de leerkrachten van groep 5.

juf Elsiena

juf Bianca

Wat doet de groep?

Wij zijn dit schooljaar met 20 kinderen, 10 meisjes en 10 jongens en met twee juffen. Juf Elsiena op maandag, dinsdag en woensdag en juf Ina op donderdag en vrijdag.

Met rekenen werken we in groep 5 heel hard aan klokkijken, zowel analoog als digitaal, de tafels van 1 t/m 12, automatiseren, sommen tot 1000, ruimtelijk inzicht en nog heel veel meer.

Natuurlijk lezen we veel en gaan we de teksten ook steeds beter begrijpen. Daar oefenen we veel mee.

Op taalgebied besteden we veel aandacht aan het uitbreiden van de woordenschat en het schrijven en spreken van goede, volledige zinnen. Natuurlijk proberen we ook netjes en zonder fouten te werken.

In groep 5 staan ook aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs op het rooster. Deze lessen ondersteunen we met korte filmpjes op het digibord.

In groep 5 gaan de kinderen voor het eerst surprises maken met Sinterklaas.

De leerlingen worden dit jaar steeds zelfstandiger en zelf meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

Omdat we veel samenwerken, elkaar helpen, we duidelijk regels en afspraken hebben, en vooral letten op wat allemaal goed gaat (onderdeel van PBS), hebben we een klas met KANJERS!

Yurls_goto

Wat is er te doen in groep 5?