Groep 5

 

Juf Netty en juf Elsiena zijn dit jaar de leerkrachten van groep 5.

juf Netty

juf Jannette

Wat doet de groep?

Wij zijn dit schooljaar met 20 kinderen, 11 meisjes en 9 jongens en met twee juffen. Juf Jannette Hoekstra op maandag en dinsdag en juf Netty Groenland of woensdag, donderdag en vrijdag. Omdat juf Jannette ernstige rugklachten heeft en geopereerd gaat worden, wordt ze gedurende die tijd vervangen door juf Ria Schaafsma. Groep 5 boft heel erg met de extra hulp van juf Wendy, onze vrijwilligster.

In groep 5 werken we heel hard aan klokkijken, zowel analoog als digitaal, de tafels van 1 t/m 12, automatiseren, sommen tot 1000, ruimtelijk inzicht opdrachten en nog heel veel meer.

Natuurlijk lezen we veel en gaan we steeds meer goed begrijpen van en over de inhoud van teksten.

Op taalgebied besteden we veel aandacht aan het uitbreiden van de woordenschat en het schrijven en spreken van goede, volledige zinnen. Natuurlijk proberen we ook netjes en zonder foutjes te werken.

In groep 5 starten we met vakken als aardrijkskunde en geschiedenis. Deze lessen ondersteunen we met korte filmpjes op het digibord. Voor deze vakken krijgen de kinderen een samenvatting mee om thuis nog een keertje te oefenen.

In groep 5 gaan de kinderen voor het eerst surprises maken met Sinterklaas.

De leerlingen worden dit jaar steeds zelfstandiger en zelf meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

Omdat we veel samenwerken, elkaar helpen, we duidelijk regels en afspraken hebben, en vooral letten op wat allemaal goed gaat (onderdeel van PBS), hebben we een klas met KANJERS!

Yurls_goto

Wat is er te doen in groep 5?