Groep 6

Juf Veronique en juf Elsiena zijn dit jaar de leerkrachten van groep 6.

juf Veronique

juf Elsiena

Wat doet de groep?

In onze groep zes zitten 24 kinderen, waarvan 13 meisjes en 11 jongens. Op maandag, dinsdag en woensdag werkt juf Elsiena met de groep en op donderdag en vrijdag juf Debby.

De volgende vakken komen zoal aan de orde: lezen, rekenen, taal, spelling, gym, geschiedenis, aardrijkskunde, verkeer, maar ook wordt er getekend en geknutseld. Een paar keer per jaar zijn er BTO lessen (Brede Talent Ontwikkeling). Vier weken achter elkaar mogen de kinderen kiezen waarmee ze kennis willen maken (denk aan: theater, dans, muziek, filmen, techniek, tekenen, judo etc..)

We hebben een continu-rooster op school, dat betekent dat we met elkaar lunchen in de klas. Tijdens de lunch kijken we het jeugdjournaal of iets anders, maar we luisteren dan ook regelmatig muziek. De kinderen mogen dan hun favoriete nummer op een papiertje zetten, die wordt in een beker gestopt en daar trekken we dan weer eentje uit.

Groep 6 is een belangrijk jaar met betrekking tot de overgang van de middenbouw naar de bovenbouw. Het is een druk jaar waar verschillende nieuwe dingen aan de orde komen. Zo leren ze bij het rekenen werken met breuken en procenten, optellen en aftrekken onderelkaar en daarnaast ook nog staartdelingen maken.

Bij het taalwerk wordt er meer en meer geschreven en leren de kinderen de werkwoordvervoegingen in de tegenwoordige tijd en de verleden tijd.

Met begrijpend lezen wordt er gebruik gemaakt van “Nieuwsbegrip”. Actuele nieuwsberichten worden gebruikt als leesteksten. Iedere week staat er een andere stategie centraal waar de kinderen uitleg over krijgen, waar ze vervolgens in kleine groepjes mee aan het werk gaan.

Het eind van het jaar gaan we gezellig op schoolreis naar Slagharen!

Kortom een druk en leerzaam schooljaar!

Yurls_goto

Wat is er te doen in groep 6?