Groep 6

Meester Reinier is dit jaar de leerkracht van groep 6.

meester Reinier

Wat doet de groep?

In onze groep zes zitten 19 kinderen, waarvan 10 meisjes en 9 jongens. De hele week staat meester Reinier voor de groep.

De volgende vakken komen zoal aan de orde: lezen, rekenen, taal, spelling, gym, geschiedenis, aardrijkskunde, verkeer, maar ook tekenen en sociale vaardigheden. Een paar keer per jaar zijn er BTO lessen (Brede Talent Ontwikkeling). Vier weken achter elkaar mogen de kinderen kiezen waarmee ze kennis willen maken (denk aan: theater, dans, muziek, techniek, tekenen, ondernemen etc..)

We hebben een continu-rooster op school, dat betekent dat we met elkaar lunchen in de klas. Tijdens de pauze kijken we het jeugdjournaal of leest de meester voor. In beide gevallen is er een nabespreking met een stelling, een anekdote of andere verhalen.

Groep 6 is een belangrijk jaar met betrekking tot de overgang van de middenbouw naar de bovenbouw. Het is een druk jaar waar verschillende nieuwe dingen aan de orde komen. Zo leren ze bij het rekenen werken met breuken en procenten, optellen en aftrekken onderelkaar en daarnaast ook nog staartdelingen maken.

Bij het taal- en spelling werk wordt er meer en meer geschreven en leren de kinderen de werkwoordvervoegingen in de tegenwoordige tijd en de verleden tijd.

Met begrijpend lezen wordt er gebruik gemaakt van “Nieuwsbegrip”. Actuele nieuwsberichten worden gebruikt als leesteksten. Iedere week staat er een andere stategie centraal waar de kinderen uitleg over krijgen, waar ze vervolgens in kleine groepjes mee aan het werk gaan.

Het eind van het jaar gaan we gezellig op schoolreis.

Kortom een druk en leerzaam schooljaar!

Yurls_goto

Wat is er te doen in groep 6?