Groep 7

Juf Sarah is dit jaar de leerkracht van groep 7.

juf Sarah

Wat doet de groep?

Wij zijn een klas met 16 jongens, 13 meiden en een juf. In onze klas hebben we vooral enthousiaste kinderen die al lange tijd bij elkaar in de klas zitten en elkaar dus goed kennen. We zijn erg begaan met elkaar en tonen veel begrip voor elkaar.

In groep 7 zijn er allerlei zaken nieuw voor zowel leerlingen als ouders/verzorgers. Elke week begint met het aanleren en vergroten van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de kinderen.

Verantwoordelijkheid is één van de drie belangrijkste waarden bij ons op school.
In groep 7 wordt aan het begin zowel aan ouders, als aan de kinderen verteld dat de kinderen aan het eind van groep 7 volledig zelf verantwoordelijk worden gehouden voor het op tijd inleveren van je huiswerk, op tijd op school komen én het eigen leren.
Een manier waarop dit laatste bewerkstelligd wordt, is door de aanwezigheid van de kinderen zelf tijdens de 2e en 3e voortgangsgesprekken. Zo kunnen leerlingen zelf zien hoe ze zich ontwikkelen en hoe ze dit nog kunnen beïnvloeden.

Didactisch gezien ligt de focus dit jaar erg op breuken, procenten en verhoudingstabellen bij rekenen. Bij taal leren we nog meer over werkwoordspelling, het vinden van het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en de persoonsvorm.
Begrijpend lezen is ook dit jaar erg belangrijk en dit oefenen we zowel met Nieuwsbegrip als tijdens de wereldoriëntatie vakken.

Aan het eind van groep 7 gaan we drie dagen op kamp en daarmee beëindigen we meestal ons schooljaar.

Yurls_goto

Wat is er te doen in groep 7?