Groep 7

Juf Alieke is dit jaar de leerkracht van groep 7.

juf Alieke

Wat doet de groep?

In groep 7 zitten 23 kinderen. Hiervan zijn 12 jongens en 11 meisjes.

In groep 7 leren we veel nieuwe dingen. Zo zijn breuken, procenten en kommagetallen heel belangrijk in het rekenonderwijs van groep 7. Dit zijn pittige onderdelen dus dit oefenen we ook veel in het computerlokaal op Ambrasoft. Het automatiseren van cijferend rekenen en de tafels wordt verder geoefend. Bij spelling is er veel aandacht voor de werkwoordspelling. De kinderen leren bijvoorbeeld het voltooid deelwoord. Bij taal wordt een begin gemaakt met zinsontleding.

Daarnaast zijn we in de klas veel bezig met sociale vaardigheden. We leren dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons gedrag en hoe we de juiste keuzes kunnen maken.

Iedere vrijdag gaan we samen met groep 6 naar de gym. Ook hier leren we sociale vaardigheden en omgaan met ons verlies. Daarnaast leren we vaardigheden als zwaaien in de ringen of touwen en spellen als hockey en basketbal.

Begrijpend lezen leren we met de methode Nieuwsbegrip. De kinderen krijgen een tekst over iets wat in het nieuws is. We werken hiermee in het computerlokaal en in de klas. We leren o.a. om signaalwoorden te ontdekken en de betekenis van moeilijke woorden te vinden.

Yurls_goto

Wat is er te doen in groep 7?