Groep 8

Juf Ina is dit jaar de leerkracht van groep 8.

juf Ina

Wat doet de groep?

Groep 8 is het laatste jaar op de basisschool en is daardoor best wel een speciaal en spannend jaar. Er wordt in dit jaar gewerkt aan de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Naast de lesstof die ook in dit leerjaar belangrijk is, proberen we onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden naar een voor hen juiste keuze van voortgezet onderwijs.
Soms komen er vertegenwoordigers (leerkrachten en leerlingen) van de scholen voor voortgezet onderwijs bij ons op school voorlichting geven over hun school. Verder proberen we onze leerlingen en ouders zo goed mogelijk te informeren over open dagen, meeloopdagen e.d. op het voortgezet onderwijs in de buurt van Assen. Voor de verwijzing en ons advies kijken we naar de CITO-scores vanaf groep 6 en naar kind kenmerken zoals bijvoorbeeld gedrag en werkhouding.
De basisschoolperiode wordt aan het eind van het schooljaar afgesloten met een schoolkamp en een afscheidsavond.

Yurls_goto

Wat is er te doen in groep 8?