Uitslag onderzoek schooltijden

Woensdag 10 juni 2015  heeft de werkgroep: “schooltijden” alle ingeleverde vragenlijsten over schooltijden geteld. In totaal zijn er 108 van de 130 formulieren ingevuld en ingeleverd. Dat is een respons van 83%. We zijn hier heel blij mee. Van alle ouders, die hebben gereageerd, is 80 % voorstander van een continurooster. De grootste voorkeur gaat uit naar vier gelijke dagen en de woensdagmiddag vrij.

Van het team geeft 70% aan wel met een continurooster te willen werken.

De werkgroep denkt dat er voldoende draagvlak op onze school bestaat om over te stappen op een continurooster.

We willen daar mee starten in schooljaar 2016-2017. Ouders en school hebben dan voldoende tijd om de zaken goed voor te bereiden. In september gaat de werkgroep de mogelijkheden van een continurooster met vier gelijke dagen en de woensdagmiddag vrij verder onderzoeken. Er wordt dan gekeken naar mogelijke schooltijden en inzet van personeel.

Heeft uw vragen n.a.v. het onderzoek of voorziet u problemen, dan kunt altijd contact met meester Chris opnemen. Hij is bereid om namens de werkgroep een gesprek met u te hebben.