Onderwijs en kinderopvang met een positieve insteek

PBS staat voor Positive Behaviour Support. Het is een van oorsprong Amerikaans programma. Op onze school vertalen we dat als “Positief Bezig op School”. PBS gaat uit van gedeelde normen en waarden. De basisgedachte is: “Gedrag kun je leren”.

Dat doen we door het hebben en aangeven van heldere verwachtingen naar leerlingen. Ze weten daardoor precies waar ze aan toe zijn. Kinderen worden daardoor verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. De Veldkei was de eerste school in Assen die PBS in haar onderwijsprogramma heeft opgenomen.

Rots en Water is een weerbaarheidstraining. De training richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld. Op De Veldkei krijgen de kinderen structureel Rots en Water lessen. Die worden gegeven door de eigen leerkracht.

 

 

 

PBS