Het DORR programma

Dagelijks Observeren, Registreren en Rapporteren. Daar staat de afkorting DORR voor. Het is een programma dat structuur brengt in de eerste twee jaren van de basisschool. Voor deĀ  gebieden: taal- en rekenontwikkeling, sociaal emotionele vorming, creativiteit en motoriek, is een verdeling gemaakt in fasen. Er zijn er zes. Al snel nadat een kind als vierjarige binnenkomtĀ  worden de eerste observaties gedaan. De bijbehorende oefeningen worden steeds moeilijker. Zo gaat uw kind fase na fase door tot aan het eind van groep 2 fase zes is bereikt. Kinderen die op alle gebieden en onderdelen in fase zes zitten, zijn klaar om naar groep 3 te gaan. Door deze manier van werken zien we al heel snel of uw kind een voorsprong heeft op de rest of juist een achterstand. We richten ons op drie groepen. De snelle leerlingen krijgen verdiepingsstof die hen meer uitdaagt en de minder snelle leerlingen krijgen extra ondersteuning. De derde groep doorloopt gewoon het programma. Door het werken met DORR kunnen we ieder kind die leerstof aanbieden die het aan kan en die het verder brengt. In vaktermen heet dat een beredeneerd leerstofaanbod.