Ouderraad

Onze school heeft een actieve ouderraad. De raad wordt gevormd door 4 ouders, aangevuld met een teamlid.

Wij vergaderen ongeveer 1 keer per maand.

De ouderraad verzorgt activiteiten en ondersteunt de verschillende commissies binnen de school.

Als er activiteiten zijn, zoals met het kerstdiner, zijn er leden van de ouderraad aanwezig.

Daarnaast zijn er diverse commissies binnen de school, bijvoorbeeld voor Sinterklaas en Sport. De ouderraad kan gevraagd worden om advies, maar houdt ook een vinger aan de pols of alles loopt en tijdig geregeld is.

 

De verdeling van de contactpersonen binnen de ouderraad is als volgt:

Sint commissie – Marjolein

Kerst commissie – Alice en Sandra (beiden tevens lid van de commissie)

Avond4daagse commissie – Agda

Goede doelen – Marjolein en Sandra (tevens de verzorging rondom de goede doelen)

Schoolfeest commissie – Jannette (tevens lid van de commissie)

Bieb commissie – Alice (tevens lid van de commissie)

Sport commissie – Alice (bovenbouw) en Agda (onderbouw)

 

Daarnaast speelt de ouderraad een belangrijke rol in het contact tussen ouders en school, een mooie schakel tussen ouders op het schoolplein en het team leerkrachten.

Bij vragen of idee├źn kunnen ouders terecht bij het team of de ouderraad.

 

Leden van de ouderraad

Alice de Graaff
lid oudergeleding
_

Agda Kok
lid oudergeleding
_

Sandra Pinkster
lid oudergeleding
_

Marjolein Redjosentono
lid oudergeleding
_

Jannette Hoekstra
lid personeelsgeleding
_